Na takové akce jsou vhodné spíše standardní, časem prověřené hudební žánry. Hudba může plnit funkci
 
 
zvukové kulisy, kdy je úkolem hudebníků dokreslovat atmosféru, dodávat akci určitý lesk, ale nerušit
 
nebo může bavit, více upoutávat pozornost
 
 
zpět