Pokud uvažujete o použití živé hudby na Vámi pořádané akci, je nutné si nejprve rozmyslet, k jakému účelu má hudební produkce sloužit, pro jaké publikum je akce pořádána a jaké má být celkové vyznění akce.
 
Zda se jedná o společenskou, seriózní akci pro spíše konzervativní publikum
 
či o méně formální, popř. až crazy akci pro obecenstvo vítající kreativní a nová řešení